БИДНИЙ ТУХАЙ БИДНИЙ ТУХАЙ

Анпин Жинлун тээврийн хэрэгслийн тоног төхөөрөмж ХХК (цаашид "Жинлун тоног төхөөрөмж" гэх) нь 2001 онд Хэбэй мужийн Анпин дүүрэгт байрладаг бөгөөд бид төмөр замын тээврийн хэрэгсэл, шиллэгээний бүтээгдэхүүн, будаг, цувны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компани юм. БНХАУ-ын өмнөх Төмөр замын яамны худалдан авалтын цэгээр нэр дэвшсэн.

ХЭРЭГЛЭЭ ХЭРЭГЛЭЭ

СҮҮЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН СҮҮЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН